Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci”, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I