Edukacja globalna – zajęcia przygotowane i przeprowadzone przez uczniów klasy 8b

W dniu 14 stycznia 2022 uczniowie klasy 8b uczęszczający na zajęcia dodatkowe prowadzone przez Panią Iwonę Bitner w ramach innowacji pedagogicznej „ Ekomisja- dla dobra Planety” zorganizowali warsztaty szkoleniowe dla młodszych koleżanek i kolegów z klas 4a, 4b, 4c i 5a. Uczniowie w składzie: Marta Angliś, Oliwia Waligórska, Julia Brodowska, Zofia Dropia, Patrycja Grudzień, Matylda Kusio, Marta Mirecka, Amelia Szczepanik, Karolina Szczypior.
Obchodzony w listopadzie Tydzień Edukacji Globalnej stał się inspiracją, aby opowiedzieć uczniom klas młodszych, czym zajmuje się edukacja globalna , co to są cele zrównoważonego rozwoju, jaki związek z naszym codziennym życiem mają poruszane zagadnienia. Szczególną uwagę prowadzące zwróciły na cel 13 dotyczący zmian klimatycznych oraz na nasze codzienne decyzje i wybory wpływające na globalne problemy. Młodsi koledzy z uwagą oglądali prezentację, by móc odpowiadać na zadawane prze prowadzących pytania. Nad przebiegiem czuwała powołana komisja konkursowa, a za prawidłowe odpowiedzi były nagrody. Na zakończenie zajęć uczestnicy napisali własne życzenia dla Ziemi. Nagłośnienie jak zwykle zapewniła Sekcja Techniczna w składzie: Tomasz Filipczuk i Kacper Stawarz. Pieczę nad programem warsztatów sprawowały Panie: Iwona Bitner oraz Anna Janowska- Doradca Metodyczny MSCDN.
Dziękujemy uczniom oraz edukatorom edukacji globalnej za przeprowadzenie bardzo pożytecznych dla środowiska lokalnego i naszej Planety zajęć!!!