Eliminacje Powiatowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 04.04.2024 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach, odbyły się eliminacje powiatowe XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:
1. popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego;
2. propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa
Honorowy Patronat nad turniejem objął Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski. Zmagania podzielone zostały na 3 etapy: pierwszy polegał na rozwiązywaniu testów z przepisów ruchu drogowego nad którymi czuwał nadkomisarz Andrzej Seredyn oraz posterunkowa Anna Beksińska, drugi na wykonywaniu zadań praktycznych polegających na przejechaniu po rowerowym torze przeszkód, pod czujnym okiem funkcjonariuszy asp. szt. Dariusza Dróżdża i mł. asp. Kamila Otarkowskiego. Ostatni, etap trzeci dotyczył Pierwszej Pomocy przy udziale Strażaków z Państwowej Straży Pożarnej – mł. asp. Marcela Czubaja oraz asp. Bartłomieja Obarskiego.
W turnieju uczestniczyło blisko 40 uczniów z 8 szkół z terenu powiatu. W wyniku rywalizacji drużynowej w klasyfikacji szkół podstawowych wyłoniono zwycięzców:
W I grupie wiekowej (uczniowie do lat 12):
I miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach
II miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie
III miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie
W II grupie wiekowej (uczniowie pow. 12 lat):
I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Głowaczowie
II miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie
III miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanisławicach
Na zakończenie turnieju z rąk Pani v-ce Burmistrz Doroty Stępień, nadkom. Andrzeja Seredyna, Przewodniczącego Rady Miejskiej Rafała Suchermana, naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Adrianny Grych ze Starostwa Powiatowego oraz dyrektora Andrzeja Suwały, otrzymali puchary, dyplomy, nagrody i upominki ufundowane przez Gminę Kozienice i Starostwo Powiatowe.
Koordynatorami Turnieju BRD byli: Sebastian Kotlarek i Krzysztof Caban
Zdjęcia: Przemysław Nowak
Dekorację wykonała: Dorota Kogut

Więcej zdjęć na naszym fb -> tu