Eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

22.04.2016 r. w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Kozienicach , przy współudziale Komendy Powiatowej Policji , Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej , odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem Turnieju było popularyzowanie przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych jazdy rowerem. W turnieju uczestniczyło 8 szkół podstawowych i 8 gimnazjów.
PSP nr 1 Kozienice
PSP nr 3 Kozienice
PSP Stanisławice
PSP Chmielew
PSP Brzóza
PSP Zajezierze
PSP Grabów nad Pilicą
PSP Garbatka Letnisko

PG nr 1 Kozienice
PG nr 2 Kozienice
PG Gniewoszów
PG Garbatka Letnisko
PG Głowaczów
PG Brzóza
PG Magnuszew
PG Grabów nad Pilicą
Szkoły reprezentowane były przez drużyny: szkoły podstawowe czteroosobowe i trzyosobowe drużyny – szkoły gimnazjalne. Każdy uczestnik rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego i wykonywał zadanie praktyczne polegające na przejechaniu po torze przeszkód. Ponadto cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Komisja w składzie:
1.Podinspektor Pan Adam Kultys
2.Młodszy Aspirant Pan Dariusz Dróżdż
3.Młodszy Aspirant Pan Rafał Grabowski
4.Pan Mirosław Kocyk
stwierdziła, że w wyniku rywalizacji drużynowej w klasyfikacji szkół podstawowych :
I miejsce zajęła PSP w Stanisławicach
II miejsce zajęła PSP w Chmielewie
III miejsce zajęła PSP w Zajezierzu
IV miejsce zajęła PSP nr 3 w Kozienicach
V miejsce zajęła PSP w Brzózie
VI miejsce zajęła PSP w Grabowie nad Pilicą
VII miejsc zajęła PSP nr 1 w Kozienicach
VIII miejsce zajęła PSP w Garbatce Letnisku
Do eliminacji rejonowych zakwalfikowały się drużyny z PSP w Stanisławicach i PSP w Chmielewie.
W rywalizacji szkół gimnazjalnych :
I miejsce PG w Gniewoszowie
II miejsce PG w Garbatce Letnisku
III miejsce PG w Głowaczowie
IV miejsce PG w Brzózie
V miejsce PG nr 2 w Kozienicach
VI miejsce PG nr 1 w Kozienicach
VII miejsce PG w Magnuszewie
VIII miejsce PG w Grabowie nad Pilicą
Do eliminacji rejonowych zakwalifikowały się drużyny z PG w Gniewoszowie i PG w Garbatce Letnisku.

Na zakończenie turnieju z rąk Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 mgr T.Treli oraz przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Kozienicach pana Janusza Patkowskiego wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe dyplomy , puchary , nagrody i upominki.

Koordynatorami Turnieju byli Krzysztof Caban i Jacek Wochniak.