Epizod powstańczy z 1863 roku – spotkanie autorskie z Januszem Karasiem