Etap rejonowy konkursów przedmiotowych rozstrzygnięty !

Zakres konkursów obejmował następujące przedmioty: język polski,  matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język francuski. Uczniowie naszej szkoły mieli okazje sprawdzić swoja wiedzę w październiku podczas I etapu szkolnego oraz w listopadzie i grudniu w II etapie rejonowym. Ogłoszenie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego nastąpiło w grudniu i styczniu. Spośród naszych uczniów zakwalifikowały się dwie uczennice:

Julia Wójcik z klasy III D – konkurs geograficzny /opiekun Maria Rytko/

–  konkurs historyczny /opiekun Grzegorz Kocyk/

Karolina Nastula z klasy III D – konkurs biologiczny /opiekun Iwona Bitner/.

Etap wojewódzki konkursu geograficznego, historycznego i biologicznego odbędzie się kolejno 22, 23 lutego 2013 roku i 9 marca 2013 roku. Życzymy naszym uczennicom wiele wytrwałości w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, a także otrzymania tytułu finalisty a najlepiej laureata z wyżej wymienionych dziedzin nauki. Poniżej przedstawiamy uprawnienia laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich:

1. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
2. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.
3. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów przyjęcia, które zawarte są w statucie danej szkoły ponadgimnzjalnej.
4. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkiego konkursu przedmiotowego otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.
5. Finalistom konkursów przedmiotowych nie przysługują uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 – 4.
6. Uzyskanie tytułu finalisty daje uczniowi 10 punktów (jeden tytuł), a dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty do szkoły średniej.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w konkursach w następnym roku szkolnym 2013/2014.