Etap rejonowy konkursów przedmiotowych rozstrzygnięty !