„GAZ-SYSTEM dla Edukacji”

Gmina Kozienice uzyskała dofinansowanie w wysokości 19 000,00 zł w ramach IV edycji Programu „GAZ-SYSTEM dla Edukacji”. Wsparcie pozyskane od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie edukacji uczniów, podniesienie jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach poprzez zakup pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych: fizycznej i chemicznej.
Rozwój pracowni fizycznej, wykorzystanie nowych pomocy stanowi wsparcie dla uczniów w lepszym zrozumieniu praw fizyki, a w konsekwencji umożliwia wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Ćwiczenia interaktywne w ciekawy sposób uatrakcyjnią lekcje fizyki i umożliwią dzieciom wykonywanie ćwiczeń i doświadczeń interaktywnych, które cieszą się dużą popularnością wśród uczniów.
W odniesieniu do pracowni chemicznej, zakup nowoczesnego sprzętu i odczynników chemicznych pozwala w sposób długofalowy poprawić atrakcyjność i jakość nauczania. Zajęcia będą bardziej urozmaicone. Wykorzystanie tych pomocy dydaktycznych podczas zajęć pomoże zrozumieć skomplikowane zagadnienia oraz zachęcić uczniów do systematycznej nauki.