Gminny konkurs UBOGACENI – WDZIĘCZNI rozstrzygnięty

W dniu 31.05.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach rozstrzygnięta została piąta edycja konkursu religijnego pt.: „UBOGACENI – WDZIĘCZNI”, którego celem było upamiętnienie 101. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Popularyzacja i pogłębienie wiedzy o życiu i świętości Ojca Świętego Jana Pawła II. Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie. Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej. Do konkursu zgłosiło się 5 placówek oświatowych  z miasta i gminy Kozienice. W konkursie wzięło udział 41 uczniów. Oceny prac dokonała komisja w składzie:

  1. Alicja Kucharska – przewodnicząca komisji
  2. Agnieszka Klimas – członek komisji
  3. Dorota Kogut- członek komisji

Spośród nadesłanych prac komisja przyznała uczestnikom konkursu nagrody i wyróżnienia, które zostaną przekazane do szkół. Serdecznie dziękujemy za udział i cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Laureatów poznacie oglądając prezentację.

Zapraszamy.