Godziny Wychowawcze ze Światem

Godziny Wychowawcze ze Światem to całoroczny cykl zajęć, które stanowią zaproszenie do zgłębiania wyzwań współczesnego świata.

To cykl co najmniej 8 zajęć, które są pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość.

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 program ten realizowany jest przez klasę 3c pod opieką P. Agnieszki Subocz.

Pierwszym tematem o którym była mowa to: Gdzie mieszka większość ludzi na świecie i co wiemy o tym miejscu? Uczniowie w czasie lekcji on-line przypomnieli sobie nazwy kontynentów i leżących tam krajów. Prawidłowo wskazali Azję jako miejsce, gdzie mieszka najwięcej ludności. Dodatkowo wykonali pracę plastyczną oraz wypisali ciekawostki na temat wybranego państwa.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Agnieszka Subocz