Goście z fundacji „Hospicjum – Razem możemy więcej” w naszej szkole.

15 grudnia w naszej szkole miało miejsce spotkanie z przedstawicielami fundacji -”Hospicjum-Razem możemy więcej”. Na spotkanie zaproszono uczniów ze Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego, którzy planują zaangażowanie się w działalność charytatywną. Goście z fundacji przybliżyli naszym uczniom ideę pracy wolontariusza. W ciekawy sposób opowiedzieli o swojej codziennej, niełatwej pracy dającej jednak wiele satysfakcji i osobistego spełnienia. Bezpośredni kontakt z tymi oddanymi swojej pasji ludźmi wywarł duże wrażenie na uczniach. Niektórzy z nich wyrazili chęć zaangażowania się w prace na rzecz fundacji.

This slideshow requires JavaScript.