I miejsce Jakuba Kordasa w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i młodzieży szkolnej !!!

Dnia 11.10.2017 roku w Centrum Kulturalno Artystycznym w Kozienicach odbyły się eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i młodzieży szkolnej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Kozienickiego.
Organizatorem był oddział PTTK w Kozienicach i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka w Kozienicach. W konkursie tym uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z powiatu kozienickiego.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Tomasz Mikutel kl. 7a i Jakub Kordas kl. 2b gimnazjum.
Każdy uczestnik musiał zaprezentować jeden temat związany z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego regionu, bądź przedstawić sylwetkę ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika.
Następnym etapem było wylosowanie tematu i zaprezentowanie go bez wcześniejszego przygotowania.
Tomasz Mikutel zajął V miejsce wśród szkół podstawowych, natomiast Jakub Kordas zajął pierwsze miejsce wśród gimnazjów i zakwalifikował się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 28.10.2017 roku w Warszawie.
Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Konkursy są także jedną z form przeciwdziałania zachowania patologicznych wśród dzieci i młodzieży.
Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Opiekunem był Jacek Wochniak.

This slideshow requires JavaScript.