I miejsce na najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody