I miejsce w XLIV Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno – Krajoznawczym PTTK