II miejsce w gminnych rozgrywkach w piłce siatkowej chłopców