II miejsce w gminnych rozgrywkach w piłce siatkowej dziewcząt