II Powiatowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych Kozienice 2015

W sobotę 10 października 2015 roku odbyła się II powiatowa parafiada dzieci i młodzieży w biegach przełajowych. Organizatorami byli: Parafia Świętej Rodziny w Kozienicach, UKS „OLIMP”, LGD „Puszcza Kozienicka”.  Uroczystego otwarcia dokonał proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach ks. kan. Władysław Sarwa. Celem imprezy było propagowanie, umocnienie zdrowych i  chrześcijańskich zasad współzawodnictwa sportowego, budzenie i wzmacnianie więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własną parafię i środowisko, propagowanie biegów wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy rekreacji ruchowej. W zawodach wzięły udział szkoły reprezentujące parafie z terenu miasta i gminy Kozienic. Start zmagań odbył się na terenie plebanii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali parafię pw. św Krzyża w Kozienicach.
W klasyfikacji indywidualnej zajęli poszczególne miejsca:

 dziewczęta:  chłopcy:
Izabela Narojczyk  – II m Michał Rębiś – II m
Zuzanna Radziejewska – III m Rafał Adamczyk– IV m
Eliza Nować– IV m Grzegorz Maciejewski  – V m
Wiktoria Rybak– IV m
Agata Rębiś – V m
 Dominika Słowińska– VI m

Uczestnicy za miejsca I –III otrzymali medale i nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy zostali obdarowani drobnymi upominkami.
W klasyfikacji drużynowej uczniowie naszej szkoły zajęli III miejsce i zostali nagrodzeni pucharem.
Opiekunem grupy był nauczyciel wychowania fizycznego Dariusz Bojdziński.