III miejsce dla dziewczyn z klasy III w ogólnopolskim konkursie.

Do konkursu zgłosiły akces   673 szkoły.
Główna Komisja Konkursowa Związku  Oficerów  Rezerwy  Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w składzie:  Przewodniczący:  prof. zw. dr hab. Artur Kijas,  Sekretarz komisji: dr  inż. Wiesław  Światłowski, Członkowie: prof. zw. dr hab. Karol Olejnik, prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk,  prof. dr hab. Tadeusz Walas,  prof. dr hab. Janusz Karwat , dr inż. Tadeusz Nowacki, dr Marek Moliński,  dr Józef Grzebielucha, po zapoznaniu się z pracami konkursowymi, przyznała uczennicom Małgorzacie Ptaszek i Julii Wójcik uczęszczającym do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych.  Konkurs odbył  się pod Patronatem Honorowym Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Stanisława Kozieja. W uroczystości zakończenia udział wzięli:
–       Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Nad Siłami Zbrojnymi BBN,
–       Przedstawiciel Departamentu Kadr MON,
–       Przedstawiciele Szefa Sztabu Generalnego WP
–       Zastępca Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego,
–       Wiceprezesi i członkowie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy.
Oprócz laureatów, dyplomy i podziękowania  otrzymali także dyrektorzy szkół i opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie.

{gallery}images/pg1/2012-2013/Ogolnopolski konkurs Historyczny{/gallery}