III miejsce Dominiki Jedynak w międzynarodowym konkursie…

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Kozienicach pod kierunkiem p. Iwony Bitner od 2 lat czynnie uczestniczą w Projekcie Międzynarodowym organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W miesiącu wrześniu 2015 roku 3 uczennice z klasy III b Dominika Jedynak, Julita Lisicka i Julia Cichocka wzięły udział w konkursie organizowanym przez ORE pt.” Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku”. Opiekunami uczestników konkursu byli: Przemysław Nowak, Sebastian Kotlarek i Iwona Bitner. Zagadnienia konkursowe skupiały się wokół tematów : Zmiany klimatu, Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo, Godna praca i wpisały się w tematykę Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju. Konkurs miał na celu podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności istniejących we współczesnym świecie i zwrócenie uwagi na perspektywy Globalnego Południa. Uczennica klasy IIIb Dominika Jedynak, której opiekunem pracy była Iwona Bitner zdobyła III miejsce na szczeblu centralnym. Praca konkursowa składała się z części graficznej oraz opisu.

Pragniemy poinformować ,że 6 zwycięskich prac laureatów konkursu „ Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030” , z opisami w języku angielskim zostało wysłanych przez MSZ do partnerów V4( kraje Grupy Wyszehradzkiej: Słowacja, Czechy, Węgry). Ministerstwo Spraw Zagranicznych , koordynator Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju w Polsce, planuje druk wystawy wszystkich 10 nagrodzonych prac! ( 6 prac laureatów oraz 4 prace wyróżnione). Wystawa będzie pokazywana w przestrzeni publicznej w Warszawie i innych miastach Polski we współpracy z siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w okresie grudzień 2015- marzec 2016.

W miesiącu październiku zwycięskie prace zostały przekazane na wystawę organizowaną w Bratysławie!

Praca Dominiki Jedynak

Praca Dominiki Jedynak

Prace finalistów

Julita_Lisicka_Publiczne_Gimnazjum_Nr_1_im_Jana_Pawła_II_w_Kozienicach

Praca Julity Lisickiej

 

Praca Julii Cichockiej

Praca Julii Cichockiej