III miejsce w gminnych rozgrywkach w piłce nożnej chłopców