Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy ,, Na straganie”