Instrukcja składania oświadczenia z potwierdzeniem woli przy użyciu nowej funkcji w systemie Nabór VULCAN