IV EDYCJA KONKURSU – „Czy znasz swoją gminę?”

IV EDYCJA KONKURSU – „Czy znasz swoją gminę?”

 

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie…”

Stanisław Jachowicz

 

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy dotyczącej gminy Kozienice, rozwijanie zainteresowań historią Ziemi Kozienickiej, budzenie wrażliwości na piękno przyrody, a także uczuć patriotycznych oraz poczucia tożsamości ze środowiskiem lokalnym.

Gimnazjaliści wzięli udział w następujących kategoriach konkursowych:

a) test dotyczący znajomości historii, teraźniejszości oraz kultury i przyrody Ziemi Kozienickiej;

b) praca literacka na temat: „Chciałbym, chciałabym opowiedzieć o… (wybranej rodzinie, osobie z najbliższego otoczenia), w której młodzież mogła wykazać się umiejętnością pięknego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;

c) prezentacja multimedialna pt. „Walory przyrodnicze Ziemi Kozienickiej”.

W trakcie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników, laureaci otrzymali dyplomy i nagrody z rąk: Roberta Boryczki – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, Urszuli Szerszeń – wicedyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach oraz Zespołu Doradców Metodycznych MSCDN, Punkt Konsultacyjny w Kozienicach – pani Leokadii Cieślik i pani Anny Janowskiej.

Szczegółowe wyniki konkursu:

1. Test dotyczący znajomości historii, teraźniejszości, kultury i przyrody Ziemi Kozienickiej

Zespół I

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Miejsce

Opiekun zespołu

1.

Chmielewska Wiktoria

III b

II

Iwona

Bitner

2.

Mizera Nikodem

III b

wyróżnienie

3.

Wach Ewa

III b

wyróżnienie

 

Zespół II

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Miejsce

Opiekun zespołu

1.

Słowińska Dominika

II e

III

Agnieszka Cieślakowska

2.

Narojczyk Izabela

II e

wyróżnienie

3.

Rybak Wiktoria

II e

wyróżnienie

 

2. Praca literacka na temat: „Chciałbym, chciałabym opowiedzieć o… (wybranej rodzinie, osobie z najbliższego otoczenia)”

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Miejsce

Opiekun

1.

Celuch Krzysztof

II c

I

Dorota Stępień

2.

Chmielewska Wiktoria

I a

I

Dorota Stępień

3.

Kominek Natalia

I a

II

Dorota Stępień

4.

Tyśkiewicz Katarzyna

II e

II

Agnieszka Cieślakowska

5.

Kowalczyk Paulina

III a

III

Agnieszka Cieślakowska

6.

Telbusiewicz Julia

III b

III

Agnieszka Cieślakowska

 

3. Prezentacja multimedialna pt. „Walory przyrodnicze Ziemi Kozienickiej”

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

Miejsce

Opiekun

1.

Jaros Adrianna, Michalski Filip

I a

II

Agnieszka Cieślakowska

2.

Płatos Katarzyna,

Żak Patrycja

I a

wyróżnienie

Agnieszka Cieślakowska