Jak co roku nasi uczniowie pomagają bezdomnym zwierzętom!

Już po raz piąty członkowie koła LOP działającego w naszej szkole pod opieką p. Iwony Bitner postanowili pomóc podopiecznym Miejsca Tymczasowego Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt przy KGK w naszym mieście. Rolę koordynatorów wzięli na siebie uczniowie klasy 7b. To oni zbierali do puszek pieniądze na karmę, koce i pokarm. Liderami akcji były uczennice: Oliwia Waligórska, Julia Brodowska, Marta Mirecka, Nikola Barańska, Amelia Szczepanik, Karolina Szczypior, Zofia Dropia. Obostrzenia związane z pandemią spowodowały, iż akcja nasza trwała zdecydowanie krócej niż w poprzednich latach. Pomimo tego wspólnym wysiłkiem udało się zebrać kilkadziesiąt kilogramów karmy, koce (7 szt), a zebrane pieniądze kwocie 385 zł przeznaczono również na zakup pokarmu dla psów i kotów. W sumie z naszej szkoły przekazaliśmy 78 kg pokarmu suchego i 29 puszek pokarmu mokrego: dla psów i kotów. Do akcji włączyły się również Odziały Przedszkolne,dzięki którym udało się zebrać dodatkowo prawie 15 kg karmy suchej dla psów i kotów, 11kg karmy mokrej oraz koce. Opiekunem Oddziałów Przedszkolnych była Pani Kamila Rypina z Oddziału Słoneczka. Uczniowie i Rodzice pokazali, że leży im na sercu dobro bezdomnych zwierząt i z dużym zaangażowaniem włączyli się do zbiórki. Wszystkie zgromadzone artykuły zostały przekazane do Przytuliska.