Jak pracować z Patronem szkoły

 

Następnie ksiądz Dariusz Kowalczyk z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie przedstawił Jana Pawła II jako wychowawcę młodzieży:

 

– Stawiał również konkretne wymagania. Przestrzegał, aby młodzi nie uciekali od odpowiedzialności w ułudę alkoholu, narkotyków, indywidualizmu i wirtualnego świata, w przelotne związki nie prowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, aby nie stawali po stronie obojętności, cynizmu czy gwałtu, aby przede wszystkim nigdy nie stawiali się ponad Boga. Usilnie prosił, aby wymagali od siebie, nawet gdyby inni od nich nie wymagali. Poszukiwał młodych wytrwale, szczególnie intensywnie podczas Światowych Dni Młodzieży. Młodzi przychodzili do niego i wspólnie gromadzili się wokół Chrystusa żyjącego w Kościele /…/

Izbę Pamięci Patrona Szkoły Jana Pawła II otworzyli wspólnie przedstawiciele władz samorządowych i kozienickiego dekanatu. Dyrektor Wanda Karsznia-Czerska poinformowała zgromadzonych, że chociaż utworzenie Izby było już zaplanowane w „Programie pracy z Patronem” parę lat temu, to bezpośrednim bodźcem do jej powstania stało się przekazanie szkole przez posła Czesława Czechyrę medalu okolicznościowego z okazji pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę. Korzystając z obecności w gimnazjum przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda przekazał na ręce pani dyrektor kopię swojej fotografii z Ojcem Świętym na audiencji w Watykanie.

 

 

Izbę Pamięci Jana Pawła II zaaranżowała Elżbieta Sadowska, nauczycielka sztuki, która na tę okazję przekazała szkole swój kolejny własnoręcznie namalowany portret Papieża. W izbie honorowe miejsce zajmuje strój papieski, są zdjęcia rodziców z Ojcem Świętym w Watykanie, tomiki poezji uczniów nawiązujące do przesłań polskiego Papieża. Jedną ze ścian wypełnia fotograficzna dokumentacja działalności gimnazjum związanej z Patronem: od szkolnej akademii z okazji 25. lecia pontyfikatu, poprzez nadanie imienia oraz corocznych miejskich obchodów Dnia Papieskiego i rocznicy śmierci Karola Wojtyły.

 

Młodzież Gimnazjum nr 1 w Kozienicach przedstawiła program artystyczny „Jan Paweł II – droga do świętości/ reż. Wiesława Kucharska, Danuta Słowińska /. Autorki scenariusza wybrały znaczące epizody z życia Karola Wojtyły: od narodzin do konklawe. Spektakl posługuje się nie tylko słowem. Istotną rolę odgrywa w nim ruch, piosenka, elementy baletu, muzyka, gra światła, wreszcie przekaz ikoniczny. Chór szkolny prowadzony przez Bożenę Jagiełło przypomniał ulubione pieśni Papieża.

 

Warsztaty dotyczące form i metod pracy z Patronem przeprowadzili w trzech grupach: Barbara Maciąg, doradca metodyczny z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu; Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie oraz Mirosław Dziedzicki, dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych w Garbatce.

 

Uczestnicy warsztatów Grażyny Maciąg „Ocalić od zapomnienia – metody i formy pracy z Patronem” skupili się na wypracowaniu odpowiedzi na pytania: po co szkole potrzebny jest Patron? kto najczęściej jest Patronem szkoły? w jaki sposób buduje się życie szkoły wokół Patrona? kto uczestniczy w organizacji i obchodach święta Patrona szkoły?

Wnioski z dyskusji bardzo trafnie zebrała Marta Świątkowska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach.

 

Łukasz Ofiara z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie na wstępie zauważył:

– Niewątpliwie przestrzenią mniej odkrytą jest czas, jaki szkoły poświęcają na pedagogiczny wpływ Patrona na całą społeczność szkolną. A przecież wychowanie dokonuje się poprzez wzór, który daje swoim życiem i postępowaniem autorytet. W dobie kryzysów żyjących autorytetów warto sięgnąć po te, które widnieją na tablicach z nazwami szkół. To postawa naszych patronów, ich system wartości, szczególne talenty, mogą być motywem, który zafascynuje naszych wychowanków /…/

Nawiązując do swojego panelu „Środki multimedialne w pracy z Patronem” pracownicy Centrum Myśli Jana Pawła II wskazali:

– Umiejętność wyszukiwania treści związanych z Patronem w Internecie z pewnością przynosi korzyści edukacyjne /…/ Mocnym elementem dydaktycznym są wszelkiego rodzaju gry edukacyjne, filmy. Dostępna jest również coraz większa lista programów komputerowych, które ułatwiają dostęp wiedzy o Patronie /…/ Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać kamerę w ramach zajęć

wychowawcy klasowego. Film zrealizowany przez naszych wychowanków aparatem cyfrowym czy telefonem komórkowym może być pracą na szkolny konkurs dotyczący pamięci powstania styczniowego lub poezji Adama Mickiewicza /…/

 

O ile wymienione wyżej warsztaty wymagały wysiłku umysłowego, to Mirosław Dziedzicki, dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych w Garbatce-Letnisku, wręczył dłuta, wiertarki, piły; udostępnił piaskowiec, lipowe deski, doskonałą glinę i pod hasłem „każdy może stworzyć sobie Patrona” zapędził ochotników do roboty.

Na zakończenie warsztatów wszyscy przeszli do Izby Pamięci Patrona i prezentowali wypracowane podczas warsztatów wnioski dotyczące pracy z Patronem i ich przełożenie do szeroko rozumianej pracy wychowawczej z młodzieżą.

{gallery}images/pg1/2010-2011/28IV2011mysli{/gallery}

 

 

Przygotowanie do szkolenia rozpoczęło się kilka tygodni wcześniej. Zaproszone szkoły wyłoniły zespoły składające się z nauczycieli, uczniów i rodziców, które opracowały konspekt/scenariusz zajęć dotyczących pracy z Patronem we własnej placówce oraz przygotowały się do wystąpienia na warsztatach. Zebrane przez organizatorów szkolenia materiały metodyczne z poszczególnych placówek będą opublikowane w okolicznościowym biuletynie, który zostanie przekazany autorom tekstów, szkołom oraz bibliotekom pedagogicznym. Szkolenie stało się okazją do integracji społeczności szkolnych z terenu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”.

Organizatorem projektu jest Urząd Miejski oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kozienicach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Koordynatorem projektu jest Wiesława Kucharska, nauczyciel-bibliotekarz.

Bogdan Mazur

 

Szkoły uczestniczące w szkoleniu w dniu 28 IV 2011 w Gimnazjum nr 1 w Kozienicach:

 

1/ Gimnazjum nr 2 im. Zygmunta Starego w Kozienicach,

 

2/ I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,

 

3/ Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach,

 

4/ Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych,

 

5/ Gimnazjum im. królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisku,

 

6/ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku,

 

7/ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Głowaczowie,

 

8/ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Bartosza Głowackiego w Brzózie,

 

9/ Gimnazjum im. Władysława Andersa w Grabowie n.Pilicą,

 

11/ Zespół Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Sieciechowie,

 

12/ Gimnazjum w Gniewoszowie,

 

13/ Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach