Jakub Kęska został finalistą Radomskich Zawodów Matematycznych