Jesteśmy mistrzami ortografii!!! I miejsce w konkursie „Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”

JESTEŚMY MISTRZAMI ORTOGRAFII !!!

I miejsce w konkursie „Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”

 

Dnia 12 czerwca 2020 r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w  Kozienicach odbyło się rozstrzygnięcie XVII edycji Konkursu Ortograficznego „Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice”. Wzięło w nim udział 95 uczniów z 19 szkół z terenu powiatu kozienickiego.

Konkurs miał za zadanie sprawdzić znajomość zasad ortograficznych i  interpunkcyjnych, a także umiejętność praktycznego ich zastosowania. Główne cele konkursu to m.in. podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych, opanowanie poprawnej pisowni wybranej grupy wyrazów, wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych, motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem, odkrywanie talentów oraz kształcenie umiejętności polonistycznych wśród młodzieży, a także uwrażliwianie na potrzebę rozwoju polszczyzny i poszanowania mowy ojczystej.

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych. Użycie odpowiednich liter w  poszczególnych wyrazach to dla wielu z nas poważny kłopot. Okazuje się jednak, że dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach zawiłości rodzimej ortografii stanowią raczej ciekawe wyzwanie niż poważny problem.

W tegorocznym konkursie naszą szkołę reprezentowali: Łucja Babula VI b, Tobiasz Turbak VI b, Aleksandra Sadowska VI a, Martyna Tęcza VIII b, Kornelia Wieczorek VIII b i  Damian Deryngowski VIII b. W trakcie zmagań z tekstem pełnym licznych pułapek ortograficznych i interpunkcyjnych nasz zespół zdobył najwyższą liczbę punków i wywalczył I miejsce oraz tytuł „Mistrza Ortografii”.

 

Konkurs oceniany był w następujących kategoriach:

– reprezentacje szkół podstawowych klas IV – VI

I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Kozienicach

– uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI

III miejsce – Łucja Babula kl. VI b

– reprezentacje szkół podstawowych klas VII – VIII

V miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Kozienicach

 

Dyrektor Tomasz Trela odebrał dyplomy, nagrody i statuetki dla laureatów konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do udziału w dyktandzie.

 

Teksty dyktand pt. „Niezwykła podróż” i „Pasje Honoraty” przygotowała przewodnicząca komisji konkursowej, pani Leokadia Cieślik, doradca metodyczny Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

 

Opiekunami uczniów były panie: Elżbieta Rytko i Dorota Stępień

This slideshow requires JavaScript.