Jubileusz 25-lecia szkoły

JUBILEUSZ 25-LECIA SZKOŁY

„Wspomnienia są kartą historii i stanowią skarbnicę przeszłości
Głęboko zakorzenioną w sercach i pamięci ludzkiej”
Phil Bosmans

21 października 2016 r. obchodziliśmy jubileusz 25-lecia istnienia naszej placówki. Tego dnia zaproszeni goście, absolwenci, byli i obecni pracownicy szkoły oraz młodzież zebrali się na placu szkolnym. Następnie w asyście pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej przeszli ulicami miasta do kościoła pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Uroczystą mszę świętą odprawił ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki, homilię wygłosił ksiądz Rafał Kalbarczyk, który przede wszystkim zwrócił uwagę na istotę i posłannictwo szkoły. O oprawę muzyczną zadbał chór szkolny złożony z uczniów i absolwentów naszej placówki. Po mszy świętej młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony patronowi szkoły – Janowi Pawłowi II. Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Ogrodu Papieskiego, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem papieża i zapalili znicze. Dalsza część obchodów odbyła się w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach. Na jubileusz szkoły przybyło wielu znamienitych gości. W tym gronie znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, powiatowych i gminnych, księża, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy wydziałów: edukacji oraz promocji, kultury i sportu w UM, dyrektorzy placówek i jednostek na co dzień współpracujących ze szkołą, emerytowani pracownicy tej placówki. Wszystkich zebranych przywitał dyrektor szkoły Tomasz Trela, który powiedział, że: „Srebrny jubileusz szkoły wywołuje w wielu z nas wzruszenie, refleksję, ale jednocześnie prowokuje do podsumowań…25 lat działalności szkoły to dużo i mało, ale to czas zarówno w życiu zawodowym człowieka, a dla szkoły wystarczający, aby zdobyć wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędne do działania, by myśleć o rozwoju w następnych latach…” W swoim przemówieniu dyrektor wymienił osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju placówki i zapisały się na kartach jej historii, m.in.  Wandę Karsznię-Czerską, dyrektora szkoły w budowie i pierwszego dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Marię Wasińską, wieloletnią wicedyrektor, a następnie dyrektora PSP 4.
Święto szkoły stało się okazją do wielu gratulacji, życzeń, nagród i serdecznych podziękowań. Jak na jubileusz przystało były też przemówienia okolicznościowe od zaproszonych gości. Głos zabrali: Rafał Rajkowski wicemarszałek województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak radny sejmiku województwa mazowieckiego, Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice, Małgorzata Bebelska zastępca burmistrza ds. społecznych, ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża, Weronika Piwarska w imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Wanda Karsznia-Czerska wieloletnia dyrektor PSP 4 i PG1. Życzenia przekazali również przedstawiciele związków zawodowych ZNP – Dorota Kurzawa oraz NSZZ „Solidarność” Dorota Stępień, w imieniu dyrektorów placówek oświatowych Małgorzata Wolszczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców Renata Wołos i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Hubert Bączek. Dyrektor podziękował przedstawicielom władz samorządowych za współpracę i zaangażowanie w sprawy placówki: Tomaszowi Śmietance – Burmistrzowi Gminy Kozienice, Małgorzacie Bebelskiej – zastępcy burmistrza ds. społecznych, Robertowi Boryczce – Dyrektorowi Wydziału Edukacji w Kozienicach oraz Mariuszowi Prawdzie – Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Z pewnością najważniejszym wyróżnieniem dla szkoły był medal PRO MASOVIA przyznany Publicznemu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach przez samorząd województwa mazowieckiego. Na ręce dyrektora Tomasza Treli wręczyli go wicemarszałek Rafał Rajkowski i radny sejmiku Leszek Przybytniak. Oprócz tego przedstawiciele Marszałka Województwa Mazowieckiego przekazali dyplomy uznania z podziękowaniem za wieloletnią pracę i wysiłek włożony w wychowanie młodzieży. Otrzymali je: Tomasz Śmietanka, Wanda Karsznia-Czerska, Tomasz Trela, Urszula Szerszeń, Iwona Bitner, Bożena Jagiełło, Aleksandra Jasik, Przemysław Nowak, Dorota Stępień, Bogusława Zwolska, Marcin Zmitrowicz.
W dalszej części uroczystości dyrektor Tomasz Trela powiedział: „Warto pamiętać, że 25 lat, które minęło od momentu powstania szkoły to cała epoka w rozwoju polskiej edukacji i naszego miasta. Dzisiejsza placówka, kadra, uczniowie i absolwenci oraz ich osiągnięcia to najlepsze świadectwo wykorzystania czasu, wiedzy i doświadczenia (…) Dzisiejsze uroczystości mają podwójny charakter. Obchodzimy 25-lecie istnienia naszej szkoły, ale również – nieco spóźniony – Dzień Edukacji Narodowej…”. W związku z tym dyrektor wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom, otrzymali je: Krzysztof Caban, Agnieszka Cieślakowska, Grażyna Elertowicz, Bożena Jagiełło, Renata Kobylska, Urszula Szerszeń, Grażyna Śmietanka, Jacek Wochniak, Wioleta Popis, Danuta Górniak, Artur Czerski. Po części oficjalnej nadszedł czas na program artystyczny. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili moment stworzenia szkoły zabierając widzów w podróż sentymentalną do epoki antyku. Przedstawienie połączone było z pokazami tańca i występem chóru szkolnego. Dopełnieniem całości była prezentacja multimedialna ukazująca historię szkoły. Swoimi umiejętnościami pochwalili się także uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach.
Na zakończenie przyszedł czas na słodki poczęstunek. W świetle fajerwerków na salę wjechał jubileuszowy tort. Następnie goście mogli dokonać wpisu w Księdze Pamiątkowej, zwiedzić szkołę, obejrzeć wystawę fotografii, której myślą przewodnią stały się słowa polskiego noblisty: „Skarbem człowieka i narodu są jego ślady na ziemi”.

Przygotowanie:
Koordynatorzy uroczystości: Tomasz Trela, Urszula Szerszeń
Program artystyczny: Agnieszka Cieślakowska, Dorota Stępień, Karolina Bucior
Oprawa muzyczna: Beata Tadla-Rodakowska, Bożena Jagiełło
Montaż słowno-muzyczny o Janie Pawle II: Alicja Kucharska, ks. Rafał Kalbarczyk, Maria Rytko
Prezentacja multimedialna: Sebastian Kotlarek
Film: Przemysław Nowak
Nagłośnienie: Sebastian Kotlarek, Dariusz Rodakowski, Adam Gorzkowski

This slideshow requires JavaScript.

Historia szkoły – film wykonany przez Pana Przemysława Nowaka