Jubileusz 30-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach doczekała się pięknego jubileuszu 30-lecia. 18 maja 2022 r. był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji.

Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, harcerzy, absolwentów, uczniów, przyjaciół i partnerów Szkoły.

Jubileusz rozpoczął się uroczystym  przemarszem całej społeczności szkolnej wraz z pocztem sztandarowym do kościoła pw. św. Krzyża  w Kozienicach, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta, którą koncelebrowali Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, ks. dziekan Władysław Sarwa i ks. kan. Kazimierz Chojnacki. W wygłoszonej homilii ks. Biskup zaznaczył  wielkość patronatu św. Jana Pawła II oraz zadania, jakie się z tym wiążą. O oprawę liturgiczną zadbali  uczniowie naszej szkoły. Liturgię uświetnił chór szkolny i orkiestra Straży Pożarnej w Kozienicach.

Zgromadzona na wspólnej Eucharystii społeczność szkoły dziękowała za dotychczasową opiekę oraz modliła się o błogosławieństwo na kolejne lata nauki i pracy za wstawiennictwem swojego Patrona św. Jana Pawła II w 102. rocznicę Jego urodzin. Po Mszy św. obchody przeniosły się do Ogrodu Papieskiego, gdzie po krótkiej modlitwie złożono  kwiaty, zapalono znicze i odśpiewano „Barkę” ulubioną pieśń naszego Patrona.

Następnie społeczność szkolna i zaproszeni goście przemaszerowali pod szkołę, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk, burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, poseł na sejm  RP Andrzej Kosztowniak, przewodniczący rady miejskiej Rafał Sucherman,  dyrektor Wanda Karsznia-Czerska, przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Słyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Popis oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 Andrzej Suwała. Następnie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Marek Solarczyk poświęcił tablicę i zainicjował okolicznościową modlitwę.

Po ceremonii odsłonięcia tablicy  zgromadzeni przeszli do sali gimnastycznej, gdzie dyrektor Suwała powitał zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP, Burmistrz Gminy Kozienice i radni gminy Kozienice, Starosta i radni powiatu kozienickiego, proboszczowie obu kozienickich parafii, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych oraz byli dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

Głos zabrali ks. kan. Kazimierz Chojnacki, burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski, Poseł na Sejm  RP Andrzej Kosztowniak, Starosta kozienicki Krzysztof Wolski, przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Słyk, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Popis, odczytano listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP Marka Suskiego i ks. kan. dr Macieja Będzińskiego.

Po wystąpieniach gości prelekcję nt. „Rola papieża Jana Pawła II w obaleniu komunizmu” wygłosił pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof. dr hab. Marek Wierzbicki.

W części artystycznej „Myśląc o przyszłości, nie zapominajmy o przeszłości” uczniowie przedstawili w atrakcyjny sposób powstanie szkoły, przypomnieli ważne wydarzenia jak konkurs regionalny „Bądźcie pozdrowione Kozienice”, współpracę z niemiecką Gutenbergschule w Göllheim, pracę z Patronem szkoły czy otwarcie boiska „Orlik”.

W drugiej części młodzież pokazała scenki z życia młodego Karola Wojtyły. Część słowno-muzyczną uatrakcyjniły układy choreograficzne.

Na zakończenie pierwszej części jubileuszu 30-lecia gościnnie wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Kozienicach pod kierownictwem dyrektora Artura Miedzińskiego.

Wydarzeniu towarzyszyły wystawy: fotograficznie i film ilustrujące szkołę na przestrzeni 30-u lat, drzewo prezentujące kolejne pokolenia uczniów, wystawa nagrodzonych prac plastycznych oraz ekspozycja kronik i pamiątek szkoły.

W godzinach popołudniowych odbył  się Festyn „Szkoła dla społeczności lokalnej„ Wszystkich przybyłych gości powitali dyrektor PSP nr 4 Andrzeja Suwała oraz Burmistrz Piotr Kozłowski.

Podczas trwania festynu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Ubogaceni, wdzięczni…” , a także konkursu literacko-plastycznego, pt. „Szkoła dawniej i dziś…”.

Na scenie mogliśmy zobaczyć występy przedszkolaków,uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia, absolwentek naszej szkoły Natalii Chałdaś, Natalii Wilczek oraz pląsy poprowadzone przez harcerki i harcerzy z 24 KDH „Doba”  i 12 KDH „Korona”, a także pokaz mody uczniów klas 1-3.

Pogoda dopisała, dzięki czemu uczestnicy festynu mogli oddać się wspólnym zabawom oraz skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich. Nad bezpieczeństwem czuwała grupa medyczna harcerzy HOPR Staropolska. W programie zaplanowano liczne działania artystyczne i sportowe, konkursy i rozgrywki adresowane do wszystkich uczestników. Najmłodsze dzieci bawiły się na dmuchanych zjeżdżalniach, korzystały z oferty stoiska z artystycznym malowaniem twarzy, zapoznały się z wyposażaniem radiowozu policji i wozu straży pożarnej, uczestniczyły w badaniu z narkotestem, malowały na folii, oglądały prace wykonane przez artystów ludowych, zwiedzały stoiska przygotowane przez Enea Wytwarzanie, SKOK Energia, grupę rekonstrukcji historycznej Powstanie Listopadowe oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. Uczestnicy chętnie degustowali potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, Radę Rodziców i przedsiębiorców lokalnych.

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim  darczyńcom i sponsorom Festynu Rodzinnego: „Szkoła dla społeczności lokalnej” za życzliwość, wsparcie i pomoc.

W szczególności  podziękowania należą się firmie  Enea Kozienice za wsparcie finansowe. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Kozienice Piotr Kozłowski.

Festyn:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=psp4kozienice&set=a.5365031926875218