„Każdy z nas jest wyjątkowy” – zajęcia biblioterapeutyczne