Klasy drugie odwiedzają Ziemię Sandomierską i Świętokrzyską