Konkurs ekologiczny „Jak wyobrażam sobie otoczenie mojej szkoły za 10 lat”

 1. Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
 2. Cele konkursu:

– Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowanie postaw proekologicznych.

– Wyrabianie poczucia odpowiedzialności oraz zmianę zachowań uczniów wobec otaczającego ich środowiska przyrodniczego.

– Budowanie tożsamości lokalnej wśród młodego pokolenia.

– Rozwijanie wyobraźni.

 1. Konkurs składa się z etapu szkolnego.
 2. Czas trwania: 19 września- 12 października
 3. Konkurs obejmuje dziedziny:
 4. a) plastyka

prace wykonane trwałą techniką o wymiarach nie przekraczających 50×70

 1. b) literatura

max 4 strony formatu A4 ( poezja, proza, opowiadanie)

 1. c) projekt makiety
 2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:

– zgodność z tematyką konkursu

– wartości artystyczne

– technika wykonania

– estetyka wykonania

– oryginalność wykonania

 1. W dziedzinach :

plastyka, literatura, makieta przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca

 1. Prace należy dostarczyć do pań: Iwony Bitner (sala 106) i Bożenny Szumlak ( sala 102).
 2. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac laureatów konkursu odbędzie się w dniu 18 października 2016r.