Konkurs plastyczny „Skutki niskiej emisji dla organizmu człowieka”

REGULAMIN

KONKURSU  PLASTYCZNEGO

Skutki niskiej emisji dla organizmu człowieka”

  1. Organizator: Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
  2. Cele konkursu:

– Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz budowanie postaw proekologicznych.

– Wyrabianie poczucia odpowiedzialności oraz zmianę zachowań uczniów wobec otaczającego ich środowiska przyrodniczego.

– Budowanie tożsamości lokalnej wśród młodego pokolenia.

– Rozwijanie wyobraźni.

  1. Konkurs składa się z etapu szkolnego.
  2. Czas trwania: 24kwietnia – 20 maja
  3. Konkurs plastyczny

prace wykonane trwałą techniką o wymiarach nie przekraczających 50×70

  1. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę:

– zgodność z tematyką konkursu

– wartości artystyczne

– technika wykonania

– estetyka wykonania

– oryginalność wykonania

  1. Wśród uczestników przyznane będą nagrody za zajęcie I, II i III miejsca
  2. Prace należy dostarczyć do pań: Iwony Bitner (sala 106) i Doroty Kogut ( sala 208).
  3. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy prac laureatów konkursu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2017r.