Konkurs profilaktyczny: “Wykluczenie czy akceptacja/wsparcie – wszystko zależy ode mnie”

W dniu 24.11.2023 r. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego pt. “Wykluczenie czy akceptacja/wsparcie – wszystko zależy ode mnie”. Uczniowie oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami wzięli udział w konkursie, podczas którego podjęli działania profilaktyczne dotyczące wykluczenia w ramach kompleksowego wspomagania profilaktycznego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach.
Zadaniem uczniów było przygotowanie ulotek, plakatów, haseł, a także scenek dotyczących ww. tematu. Wszystkim autorom należą się wielkie gratulacje już za sam fakt podjęcia trudu zgłębiana tematu, jakim jest akceptacja, odrzucenie czy wsparcie.
Celem przedsięwzięcia było między innymi uświadomienie konsekwencji związanych
z wykluczeniem, eliminowanie niewłaściwych zachowań, kształtowanie empatii, altruizmu, akceptacji i szacunku wobec drugiego człowieka. Nasi uczniowie i przedszkolaki sami zauważyli takie problemy jak: odrzucenie ze względu na bardzo dobre wypełnianie obowiązków ucznia, ze względu na chorobę, temperament, ubiór, wygląd, kolor skóry, uzależnienia, umiejętności czy stopień zamożności. Efekty pracy przerosły nasze oczekiwania: piękne plakaty i ulotki, scenki teatralne, piosenki i układy taneczne, które oprócz wartości artystycznej prezentowały hasła świadczące o kształtowaniu pożądanych postaw i wartości wśród społeczności szkolnej.
Sam konkurs był zachętą do dostrzegania problemów wśród swoich koleżanek i kolegów, wykazywania zrozumienia w kwestii „inności”, doceniania wartości takich jak: wyrozumiałość, przyjaźń oraz empatia, a także okazywania sobie szacunku, akceptacji, wsparcia w trudnych momentach, współpracy i dzielenia się wiedzą. Mamy nadzieję, iż te wartości będą normą w naszej szkole na co dzień i przez cały rok.
Podczas oficjalnego wręczenia nagród uczniowie klasy 7a zaprezentowali scenkę teatralną pt. “Pokój”, która będzie punktem rozważań na kolejnych godzinach wychowawczych.
Do konkursu dołączył się Samorząd Uczniowski, który zakupił kolorowe “Ławeczki wsparcia” dzięki finansowej pomocy Rady Rodziców.
W tym tygodniu zostały również przeprowadzone warsztaty profilaktyczne dla klas IV-VII pt. „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”. Zajęcia dotyczyły rozwiązywania konfliktów i miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważna jest tolerancja i wzajemny szacunek w odniesieniu do siebie i innych. Ponadto prowadząca warsztaty psychoterapeutka p. Jolanta Dekundy z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce skupiła się na niwelowaniu zachowań agresywnych poprzez rozwijanie asertywności oraz nauki akceptowania błędów i prowadzenia dialogu.
Konkurs oraz warsztaty zostały sfinansowane przez Gminę Kozienice w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.