Koło ekologiczne

W ramach projektu „ Szkoła Równych Szans” odbywały się zajęcia koła ekologicznego, w których uczestniczyło średnio około 15 uczniów. Celem realizowanych zajęć było: kształtowanie właściwego stosunku uczniów do przyrody, pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony, zachęcanie uczniów do organizowania i wykonywania prac społecznych na rzecz środowiska przyrodniczego, czuwanie nad przestrzeganiem praw ochrony przyrody, ukazanie uczniom wpływu zachowania konsumentów na ilość odpadów oraz zapoznanie ich ze sposobami właściwej segregacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. W lutym i marcu 2013 r. uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat form ochrony przyrody w Polsce. Wykonali gazetkę ścienną, która zawierała mapę Polski z zaznaczonymi na niej Parkami Narodowymi . Uczestnicy zajęć poznali również symbole poszczególnych Parków Narodowych, ich florę i faunę. Następnie zapoznali się z charakterystycznymi cechami Kozienickiego Parku Krajobrazowego stanowiącego inną formę ochrony przyrody w Polsce. Poszerzyli też swoją wiedzę na temat flory, fauny i klimatu Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Zapoznali się też z jego historią, zabytkami oraz cechami rezerwatów położonych w jego granicach. Uczniowie poznali także pojęcia związane z lasem – charakterystyczne cechy iglaków, ich wymagania i zastosowanie. Podczas zajęć w ogrodzie szkolnym uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, w czerwcu zapoznali się z funkcjami  i rolą lasu w przyrodzie oraz w życiu i gospodarce człowieka. Sprzątali również tereny leśne.

We wrześniu odbyło się spotkanie z leśnikiem – pracownikiem Nadleśnictwa Kozienice w Pionkach, podczas którego uczniowie rozpoznawali gatunki drzew i krzewów rosnących w lesie. Ponownie sprzątali także tereny leśne zanieczyszczone po okresie letnim przez mieszkańców spragnionych w czasie wakacji kontaktu z przyrodą. W październiku uczestnicy projektu sadzili rośliny w ogrodzie szkolnym, pielęgnowali także te posadzone przez nich wcześniej. Wzięli też udział w realizacji programu „ Ogień zabija przyrodę”, podczas którego poznali zasady ochrony przeciwpożarowej lasów. Podczas zajęć grudniowych uczniowie zbierali materiały dotyczące odpadów niebezpiecznych (np. baterii), ich wpływu na środowisko oraz organizm człowieka. Wykonali plakat zachęcający do segregacji tych odpadów. Odbyły się również warsztaty  podsumowujące wycieczkę do Zakładu Utylizacji Odpadów „ Radkom” w Radomiu.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Kolo Ekologiczne{/gallery}