Koło fotograficzne – “Odkryć na nowo fotografię”

Koło fotograficzne – “Odkryć na nowo fotografię”

Cele:

 • zainteresowanie młodzieży wykorzystaniem fotografii w różnych dziedzinach życia,
 • umiejętność posługiwania się sprzętem fotograficznym,
 • nabycie wiadomości z teorii i historii fotografii,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów poprzez własną aktywność twórczą,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się środkami artystycznymi w fotografii,
 • rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem Ziemi Kozienickiej.

Zadania:

 • tworzenie indywidualnych zbiorów fotografii,
 • dokumentowanie życia szkoły,
 • realizacja projektów Mój dom, Moja rodzina, Moja ulica, Moje miasto /wieś, osiedle/.

Wybrane treści:

 • zarys historii fotografii;
 • etapy rozwoju fotografii cyfrowej;
 • budowa aparatu cyfrowego;
 • rodzaje matryc światłoczułych w aparatach cyfrowych;
 • karty pamięci;
 • witryny internetowe poświęcone fotografii;
 • opanowanie umiejętności posługiwania się edytorami graficznymi;
 • kadrowanie obrazu fotograficznego;
 • perspektywa, plany, barwy w fotografii;
 • podstawy kompozycji obrazu fotograficznego.
 • GIMP w praktyce.

W ramach koła fotograficznego wykonano gazetkę szkolna prezentującą zdjęcia uczennicy Karoliny Kurek. Uczniowie przygotowywali również fotoreportaże z niektórych uroczystości szkolnych. Poznali budowę oraz zasadę działania aparatu cyfrowego, ćwiczyli umiejętność posługiwania się różnymi programami do obróbki zdjęć, min. Picasa, GIMP.

{gallery}images/pg1/Szkola Rownych Szans/IV edycja/Kolo fotograficzne{/gallery}