Koło informatyczne

Koło informatyczne realizowane w ramach Szkoły Równych Szans IV edycja ma na celu pogłębianie zainteresowania informatyką a także poszerzanie wiedzy o technologiach informatycznych. Koło prowadzi p. Sebastian Kotlarek w sali 110. Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem. Przygotowując zajęcia, prowadzący uwzględnił zainteresowania i potrzeby uczniów, wziął także pod uwagę najnowsze trendy i kierunki rozwoju technologii informatycznych, obsługę nowoczesnych urządzeń, jak również premierę najnowszego systemu operacyjnego firmy Microsoft – Windows 8.

Cele:

 1. Pogłębianie oraz rozwijanie u uczniów zainteresowania technologią informacyjną
 2. Poznanie możliwości wykorzystywania komputera w nauce.
 3. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu oraz korzystania z poczty elektronicznej.
 4. Pogłębianie i utrwalanie wiedzy zdobytej na lekcjach informatyki.
 5. Stymulowanie aktywności twórczej ucznia i zachęcanie go do nowych poszukiwań.
 6. Poznanie obsługi oraz konfiguracji różnych urządzeń, programów, a także systemów operacyjnych.
 7. Rozwijanie oraz kształtowanie twórczej aktywności ucznia.
 8. Kształtowanie postawy szacunku dla własności intelektualnej.
 9. Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w pracy z programami użytkowymi.
 10. Dostrzeganie potrzeby samokształcenia.
 11. Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie.
 12. Kształtowanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej jako pomocy w poznawaniu innych dziedzin nauki.
 13. Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz prezentowania swoich dokonań.

Treści:

 1. Korzystanie ze źródeł informacji dostępnej na stronach internetowych lub innych dostępnych za pomocą komputera.
 2. Obsługa poczty elektronicznej.
 3. Konfiguracja urządzeń.
 4. Wiadomości o sieciach komputerowych.
 5. Poznawanie systemu operacyjnego Windows 8.
 6. Instalacja programów zgodnych z Windows 8.
 7. Tworzenie filmu przy pomocy programu Windows Maker.
 8. Tworzenie stron w języku HTML oraz CSS.