KOŁO REALIZUJĄCE PROJEKT „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

 

KOŁO  REALIZUJĄCE  PROJEKT  „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

W  RAMACH SZKOŁY RÓWNYCH SZANS

Zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące w naszym kraju powodują, że młodzi ludzie  muszą być przygotowani do dużej aktywności życiowej.  Dlatego na każdym etapie kształcenia, także w gimnazjum, powinni zdobywać nie tylko odpowiedni zasób wiedzy z poszczególnych przedmiotów, ale także poznawać otaczającą rzeczywistość, różne zagadnienia ekonomiczne i gospodarcze, aby w przyszłości łatwiej radzić sobie z problemami. Ważne jest zatem, aby uczniowie mogli rozeznawać swoje predyspozycje, rozwijać umiejętność pracy w grupie, komunikowania się, wyzbywania nieśmiałości, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za działania indywidualne czy grupowe.  Okazją do tego jest m. in. uczestnictwo w realizacji projektu „Przedsiębiorczość”, którego celem jest kształtowanie aktywnego stosunku do życia młodzieży gimnazjalnej, inspirowanie do podejmowania różnych działań  i rozwijanie ducha przedsiębiorczości. W trakcie tych zajęć uczniowie zdobywają podstawową wiedzę ekonomiczną i umiejętność funkcjonowania na rynku pracy, poznają niektóre zakłady pracy w okolicy (odwiedzili firmę Esselte), dowiadują się, jak prowadzić sklepik szkolny, jak założyć własną firmę, podejmują się różnych  zadań (np. wykonania  i sprzedaży kartek na Dzień Babci i Dziadka oraz Walentynkowych). Celem jest też wyjaśnienie wpływu mechanizmów rynkowych na gospodarkę, zaznajomienie z działalnością giełdy papierów wartościowych, poznanie funkcji pieniądza (uczniowie przygotowali prezentacje na temat historii pieniądza), wdrażanie uczniów do świadomego gospodarowania zasobami finansowymi, planowania budżetu rodzinnego, korzystania z usług banków (odbyli wycieczkę do banku PKO BP i poznali rodzaje kont, lokat i inne usługi bankowe), a także poznanie praw konsumenta   i  umiejętne korzystanie z nich.

Uczestnicząc w realizacji tego projektu gimnazjaliści zdobywają wiedzę i różne konkretne umiejętności,  ale także pewność siebie przy podejmowaniu decyzji, wiarę we własne siły   i pozytywny wizerunek siebie. Uczniowie potrafią wytyczać ambitne, lecz realne cele, rozwijają samodzielność i zdolności organizatorskie, stają się bardziej twórczy i kreatywni, czyli nabierają cech człowieka przedsiębiorczego, co sprzyja dalszemu ich rozwojowi.

W stresującej i niepewnej sytuacji gospodarczej takim przedsiębiorczym młodym ludziom na pewno łatwiej będzie odnaleźć się na rynku pracy, w razie potrzeby chętniej się przekwalifikują i  zdobędą nowe umiejętności, nie będą się bali zmienić pracy, a jeśli nie znajdą jej u pracodawców, to potrafią założyć własną działalność gospodarczą.

 

Bożena Kutera

 

W ramach zajęć uczniowie wykonali prezentację w programie PowerPoint 2007

Do obejrzenia jest również wersja pdf

Lista uczniów tworzących prezentację:

Anna Ciesielska, Ola Maj, Weronika Kutyła, Kamil Konarski, Paula Czachor, Kinga Kaczkowska-    z klasy IIIa

Kuba Chołuń, Bartek Chołuń, Adrian Zieliński- z klasy II f

Agnieszka Murawska, Ola Mazur, Mateusz Kowalski – z klasy II a