„Kryteria rekrutacji do gimnazjum” – dla osób zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum

rekrutacja szkoły rekrutacja szkoły2