Kwestionariusz osobowy przyjęcia do VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II