Kwestionariusz osobowy przyjęcia do VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II

Uwaga!!!

Wszystkich kandydatów którzy otrzymali promocję do klasy siódmej prosimy o wypełnienie kwestionariusza osobowego i dostarczenia go do sekretariatu szkoły wraz z kserokopią świadectwa i dwoma zdjęciami. Kwestionariusz niezbędny jest do wprowadzenia danych do systemu elektronicznego (e-dziennik).

Kwestionariusz osobowy przyjęcia do VII klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II utworzonej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II
na rok szkolny 2017/2018

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy -> pobierz