List Ministra Edukacji Narodowej do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty