Listy kandydatów do klasy pierwszej

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej wywieszone są na  tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym.