Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II

Uroczystości rozpoczęły się 22 października o godz. 17:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele parafialnym pw. św. Krzyża w Kozienicach. Mszę świętą celebrował proboszcz parafii ks. kanonik Kazimierz Chojnacki, a homilię wygłosił ks. Rafał Kalbarczyk. Posługę liturgiczną sprawowała młodzież gimnazjum. Dopełnieniem modlitwy był śpiew diakonii kościelnej, w której wystąpili nasi nauczyciele i uczniowie. Po mszy św. dwudziestoosobowa grupa młodzieży Gimnazjum Nr 1 przedstawiła program artystyczny pt. „Jan Paweł II – papież dialogu”.

I na dialogu skupili się młodzi aktorzy: pokazali pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, dialog z wyznawcami innych religii, rozmowy z niedoszłym zamachowcem Ali Agcą,
modlitwy papieża, Światowe Dni Młodzieży oraz problemy współczesnego świata. Pięknie zaprezentowały się Ania Lutomska, Ania Turek, Korina Kowalska, Weronika Sawicka, Karolina Majdak, Weronika Stochmal oraz Natalia Boryczka. Przybliżyły one atmosferę panującą podczas pielgrzymek do Polski, w których uczestniczyli również niepełnosprawni oraz dzieci.

Widzowie usłyszeli również nagranie papieża z jego pierwszej i najważniejszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Wówczas Ojciec Święty zwrócił się do młodzieży: „Jesteście uczniami Chrystusa”. Jan Paweł II otrzymał wiele przydomków: papież młodych, pokoju, modlitwy, chorych, nadziei, dzieci, zawierzenia i dialogu. O tym opowiedziała młodzież wykorzystując ruch sceniczny oraz symbolikę, m.in. zamknięcie książki. Dopełnieniem tej sceny była pieśń „Maryja, śliczna panna” w wykonaniu Julii Krajewskiej.

Rekwizyty:

żółte chusty, koszulki z napisem „Pokolenie JP II”, wózek inwalidzki, publikacje dotyczące pontyfikatu Jana Pawła II, przybliżyły przedstawiane treści.

W programie ukazano rolę, jaką odegrał polski papież dla walki na rzecz pokoju. Doprowadził on do spotkania przywódców religijnych z całego świata 27 października 1986 r. w Asyżu w czasie trwania Międzynarodowego Roku Pokoju. Konrad Kosmała /judaista/, Patryk Sochaj /przedstawiciel prawosławia/, Mikołaj Osiński /przedstawiciel islamu/, Marcin Nowak /buddysta/, Kuba Lipiec /hinduista/, Jędrzej Jankowski /przedstawiciel protestantyzmu/ i Bartłomiej Łukiewicz w roli papieża pokazali jak wyglądały rozmowy i modlitwa duchownych religii świata oraz jakie wyciągnięto wnioski: „Niech porozumienie, wzajemne poszanowanie, przebaczenie i pojednanie zajmą miejsca przemocy i zniszczenia”.

Paulina Małysa wyrecytowała wiersz pt. „Wyspy” K.Guzowskiego, który pokazuje, jak wielką wartością jest człowiek: „Człowiek, wyspą skazaną na sukces/ W chwilach gdy każdy otrzymuje swój śmiech i inną pogodę…”  Z wielką uwagą i w skupieniu zgromadzeni obejrzeli scenę w celi więziennej, która miała miejsce 27 grudnia 1983 r. Wystąpili w niej Bartek Łukiewicz /Jan Paweł II/ i Mateusz Rosiak /Ali Agca/. Chłopcy wiernie odtworzyli klimat tamtych wydarzeń. Pokazali doskonały wzór dialogu z człowiekiem i jego przemianę oraz dojrzewanie do zaakceptowania pewnych wartości: Bóg jest jeden a człowiek powinien nauczyć się przebaczać innym.

Piękny przykład rozmowy z Bogiem pokazał Bartek Łukiewicz inspirując się wierszem Karola Wojtyły pt. „Pieśń o Bogu ukrytym”: „O Panie, przebacz mej myśli, ze nie dość jeszcze miłuję,/ Przebacz miłości mej, Panie, że tak strasznie przykuta do myśli,/ Że chłodnym myślom, jak nurt, Ciebie obejmuje/ I nie ogarnia płonącym ogniskiem.”  Uczniowie pokazali także jak wielkie znaczenie miały dla niej i w dalszym ciągu mają Światowe Dni Młodzieży zainicjowane przez Papieża Polaka. To w czasie ich trwania młodzież umacnia swoją wiarę, poznaje Chrystusa i jego nauki: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”, „Bóg jest miłością”. Wśród flag państw całego świata na tle transparentu z napisem „Światowe Dni Młodzieży” i uczennic ubranych w żółte chusty, które informowały, w jakim zakątku świata papież spotykał się z młodzieżą, Bartek Łukiewicz /papież/ skierował do zebranych znamienne słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na Jasnej Górze w 1979 r.: „Wy jesteście solą dla ziemi. Wy jesteście światłem świata”.

Wszystkie bolączki współczesnego świata wykrzyczały: Ania Ofiara, Natalia Boryczka, Ania Turek, Weronika Sawicka, Weronika Stochmal, Karolina Majdak, Ania Lutomska. Publiczność dowiedziała się, iż młodzież jest przerażona przyszłością świata, ale także i swoją, dlatego potrzebuje dialogu czy po prostu zwykłej rozmowy. Dlatego zdanie „Porozmawiaj ze mną” wielokrotnie przewijało się w umysłach publiczności.  Na zakończenie Bartek Łukiewicz wypowiedział ważne słowa papieża,: „Nie lękajcie się”  i „Wypłyń na głębię”. W tym czasie podsumowano dotychczasowa pracę z patronem za pomocą prezentacji multimedialnej. Przedstawienie powstało dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz pracowników Kozienickiego Domu Kultury w Kozienicach. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Po programie artystycznym wszyscy udali się do Ogrodu Papieskiego, gdzie modlitwę zainicjował ks. kanonik Kazimierz Chojnacki. Potem delegacje gminy, starostwa, stowarzyszenia „Pamięć i Przyszłość” oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach Tomasz Trela złożyli wiązanki przed pomnikiem Jana Pawła II .  Jesteśmy dumni, iż nasze gimnazjum nosi imię tak wielkiego Polaka. To zobowiązuje nas do wytężonej pracy na każdym polu: dydaktycznym, wychowawczym, profilaktycznym, kulturalnym i sportowym, tak ,aby kolejne pokolenia poznawały dorobek Jana Pawła II, jego wkład w przemiany ustrojowe na świecie, ale przede wszystkim poznawały Boga.

{gallery}images/pg1/2013-2014/Swieto Szkoly{/gallery}