Maraton Pisania Listów

Maraton Pisania Listów jest międzynarodowym wydarzeniem, którego idea narodziła się w Polsce w 2001 roku w warszawskiej grupie lokalnej Amnesty International.
Akcja odbywa się co roku w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka – 10 grudnia i opiera się na założeniu, że poszanowanie praw człowieka jest wspólną sprawą całego społeczeństwa. Dzięki Maratonowi dochodzi do upowszechniania wiedzy na temat praw i wolności człowieka.
Jest to najbardziej znane w Polsce wydarzenie angażujące tak dużą ilość osób w obronie praw człowieka. W 2016 roku akcję przeprowadzono w 784 miejscach w kraju, napisanych zostało wówczas 356 645 listów. Na całym świecie zostało podjętych ok. 4,6 mln akcji. Celem Maratonu jest wysłanie jak największej ilości listów (pisanych ręcznie) i innych apeli (e-maili, faxów, sms) do odpowiednich władz we wskazanych krajach, tak by skierować ich uwagę na naruszenia praw człowieka.
W tym roku Maraton Pisania Listów odbędzie się po raz osiemnasty w dniach 1-10 grudnia. Zachęcamy uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników naszej szkoły i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Maratonie. W naszej szkole akcję podejmiemy w dniach od 4 do 10 grudnia w obronie konkretnych osób, których prawa zostały złamane.
Zapoznajcie się z historią kilku osób, które w tym roku są bohaterami akcji i napisz listy do władz w obronie ich praw. Mamy przygotowane wzory listów, wystarczy je tylko odręcznie przepisać.