MŁODZI GŁOSUJĄ – WYBORY PREZYDENCKIE 2015

Jednocześnie mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym wydarzeniu zachęci młodych ludzi do większej aktywności i do bycia w przyszłości świadomym i aktywnym obywatelem.

Aby wziąć udział w głosowaniu, każdy uczeń musi mieć ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem. Głosowanie odbędzie się w holu szkolnym według ustalonego harmonogramu.

Na tablicy informacyjnej w holu szkolnym znajdziecie bliższe informacje dotyczące zasad wyborów i listę kandydatów na urząd prezydenta.