Na początek: rozmowa kwalifikacyjna

27 listopada 2010 r. panie Wiesława Kucharska i Danuta Słowińska przeprowadziły w bibliotece szkolnej zajęcia z cyklu doradztwa zawodowego związane z realizacją projektu unijnego Szkoła Równych Szans II edycja.

Zaczęliśmy od ćwiczenia pobudzającego. Każdy z uczestników miał znaleźć sobie miejsce na sali. Na sygnał pani Kucharskiej biegaliśmy po sali, aby się ze wszystkimi przywitać. Następnie zajęliśmy miejsca przy okrągłym stole, a pani poprosiła pięciu ochotników, żeby pokazali nam postawy ludzi ubiegających się o pracę. Po prezentacji ocenialiśmy zachowanie każdego z uczestników.

Okazało się, że na rozmowie kwalifikacyjnej najważniejsze jest pierwsze 30 minut. Trzeba wówczas umieć pokazać swoją odwagę, uprzejmość, ale i asertywność. To pracodawca pierwszy powinien wyciągnąć do nas rękę. Bardzo ważny jest kontakt wzrokowy. Kobieta powinna założyć czarną spódnicę o odpowiedniej długości, białą bluzkę i ewentualnie skromną biżuterię. Podczas rozmowy siedzimy prosto, trzymając ręce na kolanach. Nie krzyżujemy rąk i nie zakładamy nogi na nogę, ponieważ oznacza to postawę zamkniętą.

Na zakończenie projektowaliśmy własne wizytówki. Powinny one być niewielkie, ale czytelne oraz zawierać najważniejsze informacje. Wizytówki rozdaje się wszystkim osobom w niewielkim gronie.

Uważam, że takie zajęcia poszerzają nasze umiejętności i pomagają w wyborze przyszłego zawodu. Chętnie na nie uczęszczam, ponieważ panuje na nich miła, wręcz rodzinna atmosfera.

 

Agata Sztyber