Nabór do klasy czwartej

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018 z dnia 07.02.2018 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu naborowym w roku szkolnym 2018/2019 do klas czwartych szkół podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym.

 

LP Czynności naborowe Termin w postępowaniu naborowym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu naborowym. od 01 marca 2018r. do 23  marca 2018 r. do godz. 1500
2. Weryfikacja przez komisję zgłoszeń do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu naborowym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji naborowej czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2015r. poz 2156 z późn. zm.)  do 6 kwietnia 2018r. do godz. 1500
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  9 kwietnia 2018r. do godz. 1500
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.  od 10 kwietnia 2018.r do 13 kwietnia 2018r. do godz. 1500
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  16 kwietnia 2018r. do godz. 1500
6. składanie świadectwa promującego do klasy IV szkoły podstawowej

 

Druki do pobrania:

  1. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 15/15/2017/2018  z dnia 07.02.2018 r. (Zgłoszenie dziecka do klasy czwartej) -> pobierz
  2. Lista dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu naborowym do klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach  na rok szkolny 2018/2019 -> pobierz
  3. Lista dzieci niezakwalifikowanych w postępowaniu naborowym do klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach  na rok szkolny 2018/2019 -> pobierz
  4. Lista dzieci przyjętych do klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Kozienicach -> pobierz