Nadanie imienia

Uroczystość nadania imienia

27 października 2005 r. Publicznemu Gimnazjum Nr 1 nadano imię Jana Pawła II. Zaproszeni goście przemaszerowali ulicami miasta do kościoła pw. św. Krzyża, gdzie wzięli udział w uroczystej mszy świętej.

 

27_pazdziernik01

 

Przemarsz nauczycieli, gości i młodzieży do kościoła pw. św. Krzyża.

 

Podczas mszy św. ksiądz biskup ordynariusz diecezji radomskiej Zygmunt Zimowski poświęcił sztandar ufundowany przez rodziców. Po mszy świętej, na szkolnym holu,

 

Poświęcenie sztandaru przez biskupa ordynariusza Zygmunta Zimowskiego.

Wyjście z kościoła.

 

wśród licznie zgromadzonych gości i młodzieży, burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast: Göllheim i Kozienic, Dieter Magsig oraz Tomasz Śmietanka, odsłonili popiersie Papieża.

 

Biskup Zygmunt Zimowski błogosławi popiersie naszego Patrona.

 

– Jesteście pokoleniem Jana Pawła – już na sali gimnastycznej zwróciła się do młodzieży dyrektor gimnazjum Wanda Karsznia-Czerska. – Przyjęcie za Patrona szkoły Jana Pawła II to wielki zaszczyt, wyróżnienie, ale i zobowiązanie. Niech więc postać Ojca Świętego – wielkiego autorytetu przełomu wieków, będzie dla Was wyzwaniem na miarę naszych czasów. – Rozpoczynając działania wychowawcze związane z nadaniem imienia pragnęliśmy zbudować Ojcu Świętemu żywy pomnik – kontynuowała swoje wystąpienie do ogółu zebranych dyrektor gimnazjum. – Pomnik pełen młodych serc, które tak bardzo ukochał nasz Papież. Ojciec Święty Jan Paweł II całym swoim życiem pisał w ludzkich sercach. Wierzymy, że On będzie żył w każdym z nas. Akt nadania imienia szkole odczytał przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Stąpór. Przewodniczący Rady Rodziców, Marek Buczkowski, podziękował emerytowanym nauczycielom za wieloletnią pracę na rzecz „czwórki” i wręczył kwiaty na ręce Marii Wasińskiej, która od początku istnienia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 pełniła funkcję zastępcy dyrektora, a przez ostatnie dwa lata dyrektora „czwórki”. Po prezentacji dorobku Patrona, którą przedstawiła Anna Borowska z kl. 3 b, przewodniczący Rady Rodziców przekazał sztandar dyrekcji gimnazjum. Z kolei dyrekcja przekazała sztandar przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego. Ślubując na sztandar uczniowie przyrzekali krzewić wartości chrześcijańskiej Europy, wierność i poświęcenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, umiłowanie Małej Ojczyzny – Ziemi Kozienickiej, kierować się w życiu wartościami, które przekazał nam Jan Paweł II.

 

Ślubowanie młodzieży na sztandar.

 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali m.in. założyciele Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, państwo Gumińscy z Radomia oraz goście z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej: Dieter Magsig – burmistrz i Monika Stauffer – nauczycielka Gutenbergschule. Program artystyczny okazał się prawdziwym popisem reżyserskich i choreograficznych umiejętności nauczycieli oraz aktorskiej gry uczniów. W zaciemnionej sali młodzież i zaproszeni goście usłyszeli moralne nauki Jana Pawła II z towarzyszeniem światła i dźwięku. Ostatnim akordem inscenizacji był utwór instrumentalny. Już bez słów, tylko za pomocą gestów, ruchu, świateł, wszyscy zrozumieli przesłania Ojca Świętego: nie lękajcie się, wybaczajcie, bądźcie miłosierni, wyciągajcie ręce ku drugiemu człowiekowi… Na uroczystość nadania imienia przygotowano okolicznościowy folder, tomik poezji zawierający uczniowskie refleksje o Ojcu Świętym oraz wystawy obrazujące życie i twórczość Papieża.

 

Szkolny chór śpiewał m.in. ulubione pieśni Jana Pawła II.

A oto kilka zdjęć z tej imprezy….

„My, z pokolenia JP II”.

Ojcze Święty, dziękujemy Ci…

Program artystyczny zakończył się popisem choreograficznym gimnazjalnych aktorów.