Nagrody, nagrody…

Uczennice z klasy II a w dniu 01.12.2015 r. odbierały nagrody za udział w XXV jubileuszowej edycji konkursu przyrodniczego „ Moje Spotkania z Puszczą” pt. „ Puszcza Kozienicka skarbnicą bioróżnorodności”. W dziedzinie wiedzy ( eliminacje parkowe w Pionkach) wzięli udział uczniowie z kilkunastu placówek między innymi: PG w Suskowoli, PG w Jedlni, PG nr2 w Kozienicach, Technikum Leśne w Garbatce –Letnisku, I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach. W dziedzinie wiedzy przyznano 6 nagród i 6 wyróżnień. Uczniowie z naszej placówki jako jedyny zespół w całości został nagrodzony. III nagrodę otrzymała Katarzyna Tyśkiewicz (29 punktów)1-DSC04280, a wyróżnienia: Katarzyna Płatos (25 punktów) oraz Patrycja Żak ( 25 punktów).2-DSC04284W dziedzinie prezentacja: wyróżnienie otrzymała Magdalena Komorowska.1-DSC04283

Dyrektor szkoły p. Tomasz Trela wraz z opiekunem p. Iwoną Bitner wręczali uczennicom piękne i wartościowe nagrody: zegarki sportowe oraz czytnik książek.

Uczennice nie mogły osobiście odebrać nagród podczas podsumowania konkursu w dniu 27.11.2015r. w Pionkach, gdyż w tym właśnie czasie gościły u Pana Burmistrza dr inż. Tomasza Śmietanki odbierając stypendia naukowe.
Był to również dobry moment na wręczenie nagrody Dominice Jedynak uczennicy klasy IIIb, która w konkursie międzynarodowym organizowanym przez ORE pt. „ Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku?”, zdobyła III miejsce.4-DSC04286 Nagroda- sztaluga z pełnym wyposażeniem malarskim została ufundowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytucje partnerskie współpracujące z ORE. Uczennicy wręczają nagrodę dyrektor p. Tomasz Trela oraz opiekun pracy p. Iwona Bitner.