Nagrody w II edycji gminnego konkursu profilaktycznego ,,Wakacje bez nałogów” pt.,, Bezpieczne wakacje”