Nagrody w II edycji gminnego konkursu profilaktycznego ,,Wakacje bez nałogów” pt.,, Bezpieczne wakacje”

W dniu 10 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Janikowie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt.,, Bezpieczne wakacje”. Organizatorami konkursu były Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie i  Gmina Kozienice. Konkurs zrealizowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.

Wśród nagrodzonych znalazły się prace plastyczne uczennic klasy Ic Hanny Drążyk i Małgorzaty Wolskiej, które ex aequo otrzymały I miejsce.

Opiekunem uczniów  była p. Elżbieta Deszczka.

Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.