Nasi uczniowie Laureatami konkursu „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Drzewa tętniące życiem”